Basmedicin

Basmedicin – ur ett funktionellt perspektiv

Drivkraften bakom utbildningarna i basmedicin för häst/hund är att ge ökad kunskap till alla som vill ge sina djur bästa tänkbara förutsättningar. Utbildningarna har en funktionell inriktning för att ge dig möjlighet att omsätta kunskap i praktisk handling. Vi har fått mycket positiv återkoppling både vad avser kursens innehåll och användbarhet från tidigare kursdeltagare, oavsett om de är terapeuter eller arbetar med hästar/hundar på annat sätt.

Inför varje seminarium läser du in anvisad litteratur med stöd av läsanvisningar och instuderingsfrågor, som skall besvaras. När du svarat på frågorna får du de rätta svaren. Hemuppgifter skickas ut mellan varje seminarium. Du får en individuell hemuppgift att redovisa skriftligt i slutet av kursen.

Kursledningen finns tillgänglig för diskussion och vägledning på tider som anges vid kursstart.

Seminarierna leds av veterinärer och andra yrkesutövare med specialistkompetens. Eftersom du och de andra deltagarna läst in litteraturen i förväg blir de spänst i diskussioner och frågor.

Varje seminarium inleds med en skriftlig tentamen. Du har möjlighet till omtentamen vid nästa kurstillfälle eller efter överenskommelse med kursledningen.

För att få kursdiplom krävs att du lämnat in hemuppgifter, godkända tentamina och godkända hemuppgifert samt närvarat vid samtliga seminarier.

För priser och villkor se under fliken kursanmälan.

Motsvarar 30 högskolepoäng.

Distansstudier med 3 träffar i Göteborg, utspritt över 11 månader.