Kursanmälan hund

Apelgården Kropp & Själ

Funktionell Basmedicinutbildning Hund

Kursanmälan samt seminarier 2017–2018

Du kommer i samband med anmälan att få uppgifter om vilken litteratur du behöver inhandla. Vid kursstart får du hemuppgifter och läsanvisningar inför det första seminariet. Räkna med att avsätta ett par timmar per dag för att läsa in litteraturen. När du kommer till det första seminariet är syftet med instuderingsfrågor och hemuppgifter att du ska vara orienterad i hundens anatomi.

Sista anmälningsdatum: 21 april 2017

Kursstart: 2 maj 2017

2017

26-29 oktober

2018

15-18 mars

20-23 september

Inlämningsuppgift

26 oktober

Kursavslutning

13 april  2018

Om inte annat anges hålls träffarna på Apelgården (Mjörn, Tjörn). Vill du boka boende och mat gör du detta i god tid inför seminariet.

När vi tagit emot din anmälan samt anmälningsavgift och bekräftat den, är den bindande och kan endast brytas mot uppvisande av läkarintyg.

Välj hur resterande kursavgift ska betalas enligt nedan. Detta gäller även om du själv väljer att inte fullfölja kursen. Vid sjukdom eller förhinder från din sida gör vi alltid vårt bästa för att lösa det så att du kan fullfölja kursen vid ett senare tillfälle.

Du är själv ansvarig för att se över dina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med djur. Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig. Med din anmälan godkänner du ovanstående kursbestämmelser.

Anmälan

Fyll i formuläret alternativt skicka post till Apelgården Kropp & Själ, Mjörn Apelgården 20, 471 73 Hjälteby.

En anmälningsavgift på 2 500 SEK exkl. moms (3 125 SEK inkl. moms) betalas vid anmälan till bankgiro 5783-2172 för att reservera en plats. För att säkra din kursplats skall anmälningsavgiften betalas senast 10 dagar från anmälningsdatum. Vid eventuell avbokning kommer 200 kronor att tas ut för administrativa omkostnader.

Resterande belopp faktureras via: (välj ditt alternativ)

  • 1 faktura 12 800 exkl. moms (16 000 SEK inkl. moms)
  • 2 fakturor med 4 månaders mellanrum 6 500 exkl. moms  (8 125 SEK inkl. moms) per faktura (totalt 16 250 SEK inkl. moms)