Hund

Funktionell Basmedicin Hund

Distansstudier under ca 11 månader med obligatoriska kursträffar vid tre tillfällen (3+4+4 dagar).

Vid dessa träffar föreläser ledande veterinärer och andra specialister inom sitt ämnesområde. I god tid inför kursträffarna får du hem instuderingsuppgifter och läsanvisningar. Du får även instuderingsfrågor och hemuppgifter att besvara och skicka in.

Examination

Varje kursträff inleds med ett skriftligt prov. Efter den tredje kursträffen får du en individuell hemuppgift som ska redovisas skriftligt.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs när du deltagit i på alla kursträffar, fått godkänt på inlämningsuppgifter, skriftliga prov och din individuella uppgift.

Första träffen

 • Hundens rörelseapparat
 • Anatomi, fysiologi och patologi

Andra träffen

 • Hundens sjukdomar
 • Näringslära för hund
 • Foder och matsmältning
 • Avels- och rasbetingade problem
 • Rörelselära och fysisk träning

Tredje träffen

 • Etologi
 • Hund-ägarrelation
 • Hunden i familjen
 • Träningsfysiologi
 • Utrustning

För vem?

Du har hundar som hobby eller arbetar med dem professionellt. Utbildningen har en funktionell inriktning för att du ska kunna omsätta kunskap i praktisk handling.

Utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng men har ingen formell koppling till högskola eller universitet.

Kursanmälan

För kursstart och anmälan gå till Kursanmälan hund.

Omdömen

Läs vad tidigare kursdeltagare sagt om kursen:

Jag anser mig vara ganska välutbildad på hund och är glatt överraskad av hur mycket den här utbildningen har tillfört mig.
Bra upplägg på kursen. Många bra föreläsare med förmåga att engagera och diskutera. Veterinär Freddy Wegelius som var med på första kursträffen var mycket kunnig och generös med att dela med sig av sin erfarenhet.
Alla hundägare med ambitioner borde gå den här utbildningen. Uppfödare, instruktörer, hundpsykologer och många andra kan få ut stora mervärden av att gå kursen.